Pédicure Médicale à Domicile

  Wees Gaëlle


Enfermés du matin au soir et menés à rude épreuve par les nombreuses heures passées debout, il n'est pas surprenant que nos pieds puissent présenter des problèmes particuliers et nous faire souffrir.

 

Nombreuses sont ces petites affections, qui, si nous n'en prenons pas soin, peuvent nous rendre la vie difficile: durillons, cors, ongles incarnés, œil-de-perdrix, callosités et maladies de la peau ...

 

 Alors même que les pieds sont le support de notre corps, les soins et l'attention que nous leur consacrons sont trop souvent négligés.


--------------------------------------

Heel de dag opgesloten en onderhevig aan vermoeidheid door vele uren staand doorgebracht, is het niet verwonderlijk dat onze voeten specifieke problemen kunnen opleveren en ons doen lijden.

Velen zijn van die kleine kwalen, die, als we niet oppassen, het leven kunnen moeilijk maken: eelt, likdoorns, ingegroeide teennagels, patrijs-eye, eelt en huidziektes ...

De voeten zijn de ondersteuning van ons lichaam, de zorg en aandacht die wij besteden aan hen zijn maar al te vaak over het hoofd gezien.


------------------------------------

Locked up all day and put under a lot of pressure by many hours spent standing, it is not surprising that our feet may present particular problems and make us suffer.

Many are those little ailments, which, if we do not take care of, can make our life difficult: calluses, corns, ingrown toenails, partridge-eye, calluses and skin diseases ...

Even as our feet support our body, the care and attention we devote to them are too often overlooked.